503-638-5038 seri@seriouscake.com

Cake Sizes

SIZES

ROUND CAKES

4"6 servings
5"8 servings
6"13 servings
7"18 servings
8"22 servings
9"30 servings
10"38 servings
11"46 servings
12"54 servings
13"64 servings
14"74 servings
16"96 servings

SIZES

SQUARE CAKES

4"8 servings
6"18 servings
8"32 servings
9"40 servings
10"60 servings
12"72 servings
14"98 servings
16"112 servings

SIZES

OVAL CAKES

5.5x7 3/4"16 servings
8x10 3/4"32 servings
10x13"48 servings
12.5x16"76 servings

SIZES

PETAL CAKES

6"11 servings
9"28 servings
12"50 servings
15"80 servings

SIZES

HEXAGON CAKES

6"11 servings
9"20 servings
12"48 servings
15"72 servings

SIZES

HEART CAKES

6"13 servings
8"22 servings
9"30 servings
10"35 servings
12"54 servings

SIZES

SHEET CAKES

1/4 sheet cake24 servings
1/2 sheet cake48 servings
sheet cake96 servings